ibsenkvartalet

Bærekraft og Ibsenkvartalet


Ved Ibsenkvartalet jobber vi kontinuerlig for å levere energieffektive kontorlokaler med et behagelig inneklima hvor alle våre leietakere trives. Ved å benytte miljøvennlige materialer, moderne tekniske anlegg og dyktige driftspersonell reduserer vi miljøbelastningen, noe som kommer både miljøet og våre leietakere til gode. Vårt mål er å vi skape en av Oslos beste arbeidsplasser.

Miljøsertifisert etter ISO 14001

Miljøfokus

Klimaregnskap

Bærekraftstrategi

Les mer om KLP sine mål

  • I KLP Eiendom utarbeider vi miljøhandlingsplaner for alle våre eiendommer. I miljøhandlingsplanen dokumenter vi hvordan eiendommen driftes og kartlegger tiltak som kan redusere energibruk og utslipp tilknyttet eiendommen. KLP Eiendom sin Miljø- og vedlikeholdsavdeling gjennomfører jevnlige befaringer av eiendommene og kartlegger behov for vedlikehold og miljøtiltak.

    KLP Eiendom har et mål om å redusere energibruket i våre eiendommer med 3% årlig i tråd med Parisavtalens krav til utslippsreduksjon.

  • På Ibsenkvartalet dokumenteres det kontinuerlig hvor mye energi, vann og avfall som benyttes på eiendommen. KLP Eiendom benytter disse verdiene til å kontinuerlig forbedre oss og redusere vårt behov.  I Mitt Leieforhold har alle leietakere ved Ibsenkvartalet oversikt over hvor mye energi, vann og avfall som er benyttet på eiendommen til enhver tid.

    KLP Eiendom har flere pågående prosjekter på Ibsenkvartalet, blant annet en forbedring av målestrukturen for å få en bedre og mer nøyaktig oversikt over behovet for energi og vann på eiendommen. I 2022 startet også utskiftningen av ventilasjonsanleggene, hvor samtlige ventilasjonsanlegg skal skiftes ut innen få år. Ved å installere mer energieffektive ventilasjonsanlegg vil energibehovet reduseres og kvalitet på inneklima vil øke.

  • For å redusere utslippet knyttet til oppussing og leietakertilpasning har KLP Eiendom i samarbeid med Zinc interiørarkitekter utviklet et Materialdokument som gir vår leietakere muligheten til å velge miljøvennlige materialer med lavt utslipp i sine prosjekter ved Ibsenkvartalet.

    På Ibsenkvartalet har leietakere mulighet til å benytte 13 fraksjoner til sortering av avfall og KLP Eiendom har et økt fokus på å gjøre det enkelt for våre leietakere å sortere. I KLP Eiendom har vi et mål om oppnå minimum 65% sorteringsgrad på alle våre eiendommer.

Bærekraft og KLP


KLP Eiendom har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2009. Vårt miljøarbeid er systematisert i et styringssystem for miljø, og vi gjør kontinuerlige vurderinger av miljøpåvirkningen fra hele vår virksomhet. De viktigste miljøaspektene er grunnlag for fokusområdene i miljøarbeidet. Vi jobber systematisk med samsvarsvurderinger opp mot offentlige og interne krav, og har et system for avvikshåndtering på ytre miljø.
Les mer her.

Les mer om krav til ESG her.